Om oss

Affärsidé

Att till företag och privatpersoner i södra Norrland och norra Mälardalen tillskapa ett komplement till Arlanda. Att via lågprisflygbolag och andra samarbetspartners kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till Skavsta.

Uppsala Airport AB

Uppsala Airport AB blev bildad januari 2004 med syfte att utveckla och driva en civil kommersiell flygplats på Ärna. Bolaget är idag i huvudsak ägt av lokala affärskvinnor och män som har som vision att skapa en bättre infrastruktur i länet och stödja ekonomiskt tillväxt. Faros Partners, ett London baserad bolag, bringar kunskap inom flygplats utveckling och drift.

UAAB har under ett antal år utvecklat konceptet kring en kommersiell flygplats i Uppsala – Sveriges 4:e största stad med en befolkning på nära 200.000. Upptagningsområdet för flygplatsen omfattar närmare två miljoner människor.

UAAB avser att tillsammans med Försvarsmakten samutnyttja befintligt flygfält med tillhörande ytor och anläggningar vid Ärna. Flygplatsens läge är idealiskt eftersom Uppsala utgör en viktig del av huvudstadsregionen men även befinner sig i centrum av den mest befolkade regionen i Sverige. Goda anslutningar via bland annat järnväg och motorväg i det nord-sydliga stråket förbinder Uppsala med såväl Stockholm som samtliga större städer i Mälardalen.

Med tanke på dess läge, anslutning med kollektivtrafik och vägar och ett starkt upptagningsområde, har flera av de dominerande LCC–operatörerna, såsom easyJet, Ryanair och Wizz Air, visat intresse för Uppsala Flygplats. Uppsala Flygplats kommer att fokusera på LCC-marknaden med lägre kostnader, effektiv passagerarhantering (drop-off, incheckning, säkerhet, etc.), och ett mål på 30 minuters ”turnaround” för flygbolagen, (tiden från det att planet stannat vid gaten tills planet lämnar gaten igen). Flygplatsen kommer att betjäna passagerare som idag måste resa längre sträckor till andra flygplatser i Stockholm och fungera som ett komplement till Arlanda flygplats som redan har kapacitets problem under högtrafik.

Utvecklingen av en kommersiell flygplats i Uppsala är förenligt med den svenska regeringens politik för att utveckla befintliga flygplatser och flygfält. Som sådan har Uppsala Flygplats redan utpekats som ett ”riksintresse” i enlighet med 3 kap Miljöbalken för såväl civil som militär trafik. Den kommer även att ha ett antal miljömässiga fördelar, bl.a. eftersom den använder existerande anläggningar, minskar restiden för många passagerare, utnyttjar tillgänglig kollektivtrafik, minimerar start- och landningsförseningar för flygbolag och minskar överbelastningen på Arlanda flygplats.

UAAB och dess professionella rådgivare är övertygade om den operativa, kommersiella och ekonomiska bärkraften för Uppsala flygplats, en uppfattning som baseras på studier som bedrivits under flera år. Det starka intresset hos passagerare, företag, flygbolag och investerare bekräftar styrkan i affärsplanen för Uppsala Flygplats.

För mer information kontakt Frode Skulbru (VD) på frode ”snabel-a” www.uppsalaair.se

logo