Flygplatskapacitet

”Behovet av flygplatskapacitet för att säkerställa framtida utveckling av utrikestrafiken i Mälardalen motiverar att flygplatsen är ett utpekat riksintresse (Trafikverket, 2010)”

Trafikprognos

”Efterfrågan på flygtransporter i Sverige förväntas att öka i framtiden, vilket innebär att svenska flygplatser behöver anpassa sin kapacitet och resurser därefter” (Swedavia i Arlandas ansökan om nytt miljötillstånd).

2010 hade regionen nästan 23 miljoner passagerare fördelat på fyra flygplatser med Arlanda den största med sina 17 miljoner. Prognoser utvecklade av Luftfartsverket och Swedavia indikerar en tillväxt på cirka 10 miljoner nya passagerare inom tio år.

Swedavia har april 2011 ansökt om att ändra miljötillståndet på Arlanda. Det nuvarande miljötillståndet innehåller olika begränsningar avseende koldioxidutsläpp och överflygning över Upplands Väsby. Begränsningarna innebär en lägre kapacitet jämfört med vad flygplatsen i annat fall skulle ha kunnat leverera.

Stockholm/Uppsala-regionen förväntas växa med över tio miljoner passagerare under de närmaste 10 åren. Arlanda saknar möjlighet att hantera den växande efterfrågan på flygresor som denna tillväxt väntas innebära. Uppsala flygplast är därför ett utmärkt komplement till flygplatskapaciteten i regionen.

Riksintresse

Trafikverket uttalar i en rapport 2010 att ”Behovet av flygplatskapacitet för att säkerställa framtida utveckling av utrikestrafiken i Mälardalen motiverar att flygplatsen (Ärna, red. anm.) är ett utpekat riksintresse” (Trafikverket, 17 nov 2010 – TRV 2010/13990). Trafikverket upprätthåller därmed Luftfartsverkets vedtäkt från 2008.

Existerande rullbanor förväntas inte att kunna tillgodose behovet av flygtrafik i Stockholm regionen, speciellt inom de mest trafikerade timmarna på dagen (”peak hours).

Det finns därför ett behov för flera rullbanor i regionen. En fjärde rullbana på Arlanda får stora miljö- och ekonomiska konsekvenser. I Uppsala finns en redan nu.

Bromma Flygplats har begränsad extra kapacitet och en kort rullbana. Västerås Flygplats saknar närhet till större befolknings koncentrationer och behöver bättre tåg och väg förbindelse för att etablera ett rejält alternativ för resande till och från Stockholm. Skavsta Flygplats ligger i Nyköping, 90 km söder om Stockholm och 172 km från Uppsala och är därför ett utmärkt alternativ till Arlanda för invånare som bor söder om Stockholm.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0