Försvarsmakten

Inkomst för användning av mark och anläggningar betyder lägre behov för skattepengar för att driva och underhålla Ärna

Ärna Flygplats öppnades som militär flygplats i 1943. Sedan dess har den Svenska staten genom Försvarsmakten lagt ned stora investeringar för att underhålla och utveckla flygplatsen.
Redan på 50-talet öppnade Försvarsmakten upp för civilt flyg på militära flygplatser. Detta var dels för att erbjuda flygplatskapacitet där man inte hade en civil flygplats, och dels för att bättre utnyttja den investering staten hade gjort tio år tidigare.

På Ärna hade man en flottilj (F16) tills 2004 när flygplatsen om klassificerades till övningsflygplats. Antal flygrörelser gick ned, och det skapade extra kapacitet för att introducera civilflyget på Ärna.

Civil aktivitet på Ärna bidrager bland annat till:

  • Bättre utnyttjande av en mycket omfattande och existerande samhällsinvestering
  • Intäkter för användning av mark och anläggningar
  • Lägre driftskostnader

Försvarsmakten får därför ett förbättrat finansiellt resultat för driften av Ärna.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0