Allt om Uppsala-Ärna flygplats

Uppsala-Ärna flygplats är en militärflygplats som tillhör den svenska försvarsmakten och är belägen i Ärna, som återfinns i den norra delen av Uppsala. Flygplatsen har bland annat använts för att ta emot offer som omkommit i tsunamikatastrofen samt för att hedra de två svenska officerare som stupade i Afghanistan år 2010.

 

Historik om Uppsala-Ärna flygplats

Uppsala-Ärna var under 1930-talet ett civilt flygfält, men i samband med att andra världskriget inleddes bestämde Flygvapnet att Uppsala Flygplats skulle transformeras till en militärflygplats. Flygvapnet, och i förlängningen den svenska staten, köpte i början av 1940-talet den intilliggande gården vid namn Bärby gård, vilket innebar att en stor flottfamilj fick plats på flygplatsen.

Numera innehåller området kring Bärby gård dock militärskolor, och under en tid återfanns även byggnader för de tre försvarsgrenarna.

 

Blir Uppsala-Ärna en kommersiell flygplats?

Nej, förmodligen inte. Uppsala Airport AB, som äger Uppsala Ärna flygplats, ämnade satsa på charter- samt lågprisflyg och fick år 2009 tillåtelse av Uppsala kommun att bedriva civil flygtrafik på området. Kritiken mot kommunledningens beslut var dock omfattande.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig emot ett införande av en civil flygplats, medan allianspartiernas lokalpolitiker var mer positivt inställda till att flygplatsen skulle bli kommersialiseras.…