Allt om Uppsala-Ärna flygplats

Uppsala-Ärna flygplats är en militärflygplats som tillhör den svenska försvarsmakten och är belägen i Ärna, som återfinns i den norra delen av Uppsala. Flygplatsen har bland annat använts för att ta emot offer som omkommit i tsunamikatastrofen samt för att hedra de två svenska officerare som stupade i Afghanistan år 2010.

 

Historik om Uppsala-Ärna flygplats

Uppsala-Ärna var under 1930-talet ett civilt flygfält, men i samband med att andra världskriget inleddes bestämde Flygvapnet att Uppsala Flygplats skulle transformeras till en militärflygplats. Flygvapnet, och i förlängningen den svenska staten, köpte i början av 1940-talet den intilliggande gården vid namn Bärby gård, vilket innebar att en stor flottfamilj fick plats på flygplatsen.

Numera innehåller området kring Bärby gård dock militärskolor, och under en tid återfanns även byggnader för de tre försvarsgrenarna.

 

Blir Uppsala-Ärna en kommersiell flygplats?

Nej, förmodligen inte. Uppsala Airport AB, som äger Uppsala Ärna flygplats, ämnade satsa på charter- samt lågprisflyg och fick år 2009 tillåtelse av Uppsala kommun att bedriva civil flygtrafik på området. Kritiken mot kommunledningens beslut var dock omfattande.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ställde sig emot ett införande av en civil flygplats, medan allianspartiernas lokalpolitiker var mer positivt inställda till att flygplatsen skulle bli kommersialiseras.

 

Kritiken mot kommersialiseringen

Miljökonsekvenser likt buller samt ökade utsläpp av växthusgaser var två av de främsta motargumenten för att ett kommersialiserande av Uppsala-Ärna flygplats aldrig skulle realiseras. Röster höjdes även som påpekade att en ny kommersiell flygplats skulle bidra till att den globala flygtrafiken skulle öka, och så även världens samlade utsläpp av växthusgaser.

Det faktum att den civila flygplatsen skulle ta upp stora delar av centrala Ärna och därmed omöjliggöra nya byggprojekt, sågs även som negativt.

 

Läs mer: Så reser du billigt.

 

Uppsala Ärna flygplats idag

Regeringen har meddelat att ingen civil passagerartrafik får förekomma på Uppsala Ärna flygplats, då de istället tycker att den flygplats som återfinns på området ska användas på ett mer effektivt sätt. Det faktum att Uppsala Airport, Försvarsmakten och Fortifikationsverket varit oense gällande huruvida Uppsala Air AB skulle få köpa mark vid flygplatsen eller enbart få hyra den, har dessutom bidragit till administrativ problematik.

Under sommaren 2018 meddelade Uppsala Air att de lägger ner planerna för att kommersialisera flygplatsen eftersom ansökningsprocessen tagit för lång tid. Uppsala Air kan förvisso göra nya försök gällande att kommersiella Uppsala Ärna flygplats, men i dagsläget finns det ingenting som talar för att så blir fallet. Uppsala Ärna Flygplats förblir därmed en militärflygplats under en överskådlig framtid.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0