Att använda WiFi på flygplan kan vara farligt

WiFi-bestyckade flygplan har varit i ropet sedan 2006, men säkerhetsläget har inte förbättrats nämnvärt sedan dess, och det är i synnerhet affärsresenärer som är drabbade av flygplanens osäkra nätverk.

Om affärsresenärer som kopplar upp sig mot flygplanets WiFi-system inte iakttar specifika säkerhetsåtgärder kan bland annat kundinformation, privata- samt offentliga mail och annan känslig företagsinformation hamna i fel händer.

 

Många flygbolag erbjuder WiFi

Numera erbjuder över 45 procent av alla flygbolag WiFi-uppkoppling under flygturen, och enligt CBS väljer över 80 procent av alla resenärer att nyttja det trådlösa nätverket, när ett sådant finns på plats.

 

Flygplanens WiFi-nät är osäkra

Om du besöker ett publikt nätverk, likt de som erbjuds på flygplanen, kan en angripare dirigera om din anslutning, för att istället visa en klonad version av den webbsida du besöker. Detta görs i avlyssnignssyfte, och hackern har som mål att infektera din enhet med virus- samt spionprogram.

I USA uppmärksammades ett fall där en affärsresenär blev avlyssnad, efter att densamme kopplat upp sig mot flygplanets trådlösa nätverk. Hackern var kort och koncis när han kontaktade offret:

“I hacked your email on the plane and read everything you sent and received. I did it to most people on the flight.”